Artikel

Life filming – en digital metod för ökad delaktighet

Här kan du läsa en vetenskaplig artikel baserad på ett projekt i Göteborgs stad där äldre personer har filmat den egna närmiljön och letat efter förbättringsmöjligheter.

En man filmar med en ipad.

Att ha möjlighet att påverka den egna närmiljön är viktigt för alla. Life filming beskrivs i en vetenskaplig artikel som en metod som kan öka äldres delaktighet i utvecklingen av bättre närmiljöer.

Metoden tillåter vem som helst att med hjälp av film dokumentera en viss aspekt av sitt liv, exempelvis hur man upplever sin närmiljö. En fördel med Life filming är att det blir möjligt att förmedla sådant som det annars kan vara svårt att sätta ord på.

Projekt i Göteborgs stad

Artikeln utgår ifrån ett projekt i stadsdelen Centrum i Göteborg där personer över 65 år utrustats med en ipad. Deras uppgift var att bedöma och beskriva den egna närmiljön och peka på förbättringsmöjligheter.

Projektet visade att Life filming ledde till ökad delaktighet och metoden var positiv för den enskilde, för äldre personer som grupp och för samhället.

Artikelförfattarna drar slutsatsen att Life filming är en intressant och lovande metod som kan utgöra ett användbart digitalt verktyg när man önskar använda sig av ett deltagarbaserat arbetssätt (när de som berörs av en förändring också är med och skapar den).

Artikeln i fulltext

Artikeln (som är på engelska) är publicerad i tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Den är skriven av Susanne Gustafsson, Christian Falk, Sofia Tillman, Lisa Holtz och Lisbeth Lindahl.

Life filming as a means of participatory approach together with older community-dwelling persons regarding their local environment Länk till annan webbplats.

Om Life filming och pilotprojektet – på svenska

Pilotprojektet som föregick projektet i artikeln har utvärderats av Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Kan life filming vara en metod för ökad delaktighet? Följeforskning av projekt Life filming – Äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer

Life filming och personer med intellektuell funktionsnedsättning

I ett annat pilotprojekt i Göteborgs stad undersöktes om Life filming kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön

Kontakt

Uppdaterad