Metod och verktyg

Metodguide Aktörsanalys

Denna metod har utvecklats baserat på tankar om vem som ska veta, tycka eller göra något. Metoden kan användas för att analysera aktörers roller i exempelvis ett projekt men även som en del av en kommunikationsplan.

Samverkan är en förutsättning för att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför idag. I många fall kan komplexa utmaningar endast lösas med hjälp av ett par aktörers involvering.

Denna metodguide till samhällsplanerare i Göteborgsregionen har utvecklats baserat på tankar om vem som ska veta, tycka eller göra något. Metoden kan användas för att analysera aktörers roller i exempelvis ett projekt men även som en del av en kommunikationsplan.

Projektet Levande stationssamhällen har använt denna metod, tillsammans med en metodguide för strukturerad brainstorming, för att fånga upp relevanta aktörer för att möta identifierade nyckelutmaningar.

I denna steg-för-steg-mall använder vi begreppet ”utmaning” men det kan anpassas för olika sammanhang. För dig som testar denna metod kanske det snarare handlar om ett projekt eller en process. Anpassa metoden till dina behov och syften!

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Levande stationssamhällen

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Finansiär/er

Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen

Uppdaterad