Stöd och erbjudande

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. GR erbjuder flera olika MI-utbildningar och även handledning.

En man och en kvinna sitter mitt emot varandra i ett motiverande samtal - mi

Utbildningarna är övningsbaserade och integrerar teori, övningar, filmexempel, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Utbildarna arbetar via företaget PeakVision och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Våra MI-utbildningar

Grundkurs

Vår grundutbildning i MI vänder sig till dig som har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.

Grundkursen är tre dagar. Deltagarna utbildas i MI-andan (förhållningssättet), aktivt lyssnande, MI-processerna, att främja de olika motivationsfaktorerna (vilja, självtillit och beredskap till förändring), informera i dialog, meny-agenda, förändringsprat, skalfrågor, förebygga och bemöta motståndsyttranden, modellen förändringshjulet samt att tillämpa MI beroende på personens beredskap att förändra.

Uppföljningsdag

Uppföljningsdagen bygger på grundkursen i MI. Den riktar sig till dig som tidigare har gått en grundkurs och vill repetera dina kunskaper och få stöd i de utmaningar som uppstår i det praktiska arbetet.

Dagen syftar till att repetera och klargöra de delar från grundkursen som ni finner mest användbara i era verksamheter.

Fördjupningsdag

Fördjupningsdagen är en fortsättning på grundkursen i MI. Den riktar sig till dig som tidigare har gått en grundkurs, upplever dig insatt i grunderna och tillämpar delar av MI i arbetet. På kursen kommer du att fördjupa dina MI-kunskaper och få fler exempel på hur MI kan integreras i olika arbetssituationer.

Dagen är en fördjupning av olika delar från grundkursen och innehållet anpassas efter er deltagares frågor och behov.

Kurs för arbetsledare, metodstödjare eller chef

Kursen MI-baserad coachning för arbetsledare och metodstödjare fokuserar på att använda MI i rollen som ledare eller chef.

Kursen är fyra dagar. Deltagarna utbildas i hur MI-strategierna, i kombination med andra beforskade modeller från coachning och ledarskap, kan tillämpas i möten med medarbetare på tu man hand liksom i grupp. Kursen syftar till att öka kunskaperna och ge praktiska tips för att kommunicera på ett sätt som främjar psykologisk trygghet, engagemang, motivation och utveckling. Konsten att ge feedback liksom bemöta olika samtalsutmaningar är också en del av innehållet.

Du bör ha viss förkunskap för att delta i denna kurs, antingen genom att ha gått en grundkurs i MI eller genom att delta i en introduktion som vi anordnar digitalt. Introduktionen till MI-baserad coachning är för dig som inte har gått grundkurs i MI under de senaste tre åren eller som önskar repetera grunderna i metoden inför kursstart.

Handledning i MI

Som stöd för det praktiska arbetet med MI erbjuder GR arbetsgrupper, eller utvalda medarbetare på en arbetsplats, att få handledning i MI.

Handledningen ökar deltagarnas medvetenhet om vad de gör i samtalen som är i linje med grunderna i MI, liksom vad som kan göras mer respektive mindre av för att vara så MI-förenliga som möjligt.

Handledningen kan även inriktas mot medarbetare som är i en MI-metodstödjande roll. Syftet är då att deltagarna ska få handledning i att leda en metodstödsprocess för att kunna stödja sina kollegor till medveten MI-tillämpning.

Innehållet anpassas utifrån deltagarnas behov och frågor. Reflektion utifrån olika fallexempel kombineras med feedback på MI-tillämpningen. Utrymme ges för praktisk övning av olika MI-strategier samt, för de som önskar, reflektion och feedback på ljudinspelningar eller transkript av egna samtal.

Handledningen förutsätter att deltagarna har genomgått åtminstone grundkurs i MI i GR:s regi eller genom annan utbildningsanordnare. Om detta gjordes för mer än ett år sedan kan vi erbjuda möjligheten till repetition.

Vill du veta mer om handledning i MI?

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Uppdaterad