Artikel

Ny kunskapsbank om fullföljda studier

Nu lanserar Göteborgsregionen kunskapsbanken fullfoljdastudier.se Länk till annan webbplats.. Det är en ny, helt kostnadsfri resurs för alla som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att klara skolan.

Vem är kunskapsbanken till för?

Målgruppen är verksamhetsnära personal som arbetar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Det kan vara alltifrån rektorer, lärare och elevhälsa till socionomer inom individ- och familjeomsorgen eller kuratorer på ungdomsmottagningen.

Varför en kunskapsbank?

Syftet med kunskapsbanken är att möta målgruppens behov av kunskapsfördjupning. Många efterfrågar framförallt lärande exempel för att kunna lära sig mer utifrån hur andra jobbar med den här komplicerade och viktiga frågan.

Vad innehåller kunskapsbanken?

  • Innehållet är framtaget av Göteborgsregionen och består bland annat av lärande exempel, filmer, rapporter och metodmaterial inom områden som rör fullföljda studier.
  • Varje månad utkommer kunskapsbanken även med ett nyhetsbrev som sammanfattar de viktigaste nyheterna inom området och tipsar om metoder och vidare läsning.

Vad är nästa steg?

Kunskapsbanken fylls kontinuerligt på med nytt material, bland annat i form av omvärldsbevakning. Ett exempel är den nya podden Koll på läget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Henrik Krantz, utvecklingsledare på Göteborgsregionen, intervjuar forskare, författare och andra med koll på läget inom området. Först ut i poddserien är forskaren och författaren Malin Gren Landell.

Mer information

Fullfoljdastudier.se Länk till annan webbplats. drivs av Göteborgsregionen. Arbetet sker inom ramen för den delregionala kunskapsnod för fullföljda studier som finansieras genom Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Läs mer om Göteborgsregionens arbete för fullföljda studier här Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Västra Götalandsregionens kraftsamling här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Uppdaterad