Utbildning

Förälder på avstånd – bättre stöd till placerade barns föräldrar

Plats

Göteborg och online

Startdatum

7 november 2024

Föräldrar till barn i samhällsvård har rätt till råd, stöd och annan hjälp från socialtjänsten. Men vad behöver föräldrar egentligen hjälp med? Av vem? Och hur går det med barnperspektivet om vi börjar fokusera på föräldrarna? Det är frågor som står i fokus för den här unika utbildningen.

Upplägg

Utbildningen består av fyra träffar. De två första träffarna genomförs med 3-5 veckors mellanrum, och de övriga med lite längre mellanrum.

Föredrag varvas med dialog, reflektion och möjlighet att förbereda för utveckling på hemmaplan. Förutom ny kunskap får deltagarna utrymme att utveckla idéer om hur stödet kan förbättras i den egna organisationen.

Innehåll

Dag 1 Heldag på plats: Föredrag varvas med diskussion och eget arbete

 • Hur är det att vara förälder på avstånd och hur är det att ha en förälder på avstånd?
 • Vilka frågor lyfter familjerna själva fram när det gäller råd, stöd och hjälp?
 • Vilket behov ser socialtjänstens personal att föräldrarna har?
 • Att kombinera ett barn- och ett föräldraperspektiv – erfarenheter från deltagande kommuner
 • Utforskande av utbud och utvecklingsområden i deltagarnas kommuner

Dag 2 Halvdag på plats eller digitalt: föredrag och dialog

 • Enskilt stöd till föräldrar i kris – exempel från Göteborg och Alingsås
 • Det tredelade föräldraskapet – exempel från Mölndals arbete med familjehem

Dag 3 Heldag på plats: föredrag varvas med diskussion och eget arbete

 • Umgänge – exempel från Göteborg och Alingsås
 • Psykisk och kognitiv funktionsnedsättning – vilken grundläggande kompetens behövs om föräldrars funktionsförmågor?
 • Förbättringsarbete – några viktiga verktyg
 • Eget arbete, fortsättning från dag 1

Dag 4 Återträff på plats eller digitalt (valfritt, cirka tre månader efter dag 3)

 • Coachning av deltagarnas egna idéer om förbättrat föräldrastöd
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagare och de kommuner som utvecklat sitt stöd
 • Planering av nästa steg

Varför ska jag gå den här kursen?

Catarina Liljestrand, enhetschef på Mölndals stad, och Kristina Ullvan, enhetschef i Alingsås kommun, berättar i filmen om nyttan med kursen.

Utbildare

Anna Melke är forskare vid FoU i Väst på Göteborgsregionen och var projektledare för Förälder på avstånd. Hon ansvarar för utbildningen i sin helhet och deltar som föredragshållare och förbättringscoach.

Från projektet medverkar socialsekreterare, föräldrastödjare och metodhandledare från Göteborg, Mölndal och Alingsås.

Projektet Förälder på avstånd

Utbildningen är en fortsättning på det avslutade FoU-projektet ”Förälder på avstånd” där sju kommuner tillsammans med forskare utforskade sitt befintliga stöd och testade nya arbetssätt. Läs om projektet Förälder på avstånd

Lyssna på vår podd om projektet Förälder på avstånd!

I podden samtalar utbildningsledare Patrick Gruczkun med Anna Melke, som är forskare på FoU i Väst på GR och var projektledare för Förälder på avstånd. Du får lyssna till hur projektet kom till och om lärdomar.

Lyssna på podden om Förälder på avstånd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 5 400 kr exkl. moms.
Övriga: 5 800 kr exkl. moms.

I avgiften ingår fika vid kurs på plats, samt lunch på heldagskurserna.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Dag 1: 7 november 2024, kl. 9–16 (på GR)
Dag 2: 28 november 2024, kl. 9–12 (GR eller digitalt)
Dag 3: 22 januari 2025, kl. 9–16 (på GR)
Dag 4: 19 mars 2025, kl. 9-12 (GR eller digitalt)

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som möter samhällsvårdens familjer i din roll som exempelvis socialsekreterare, familjebehandlare, familjehemssekreterare, boendepersonal/-stödjare eller vuxenhandläggare. Den vänder sig också till dig som har i uppdrag att utveckla socialtjänstens arbets- och förhållningssätt i din roll som arbetsledare, chef eller metod-/verksamhetsutvecklare.

Vi rekommenderar att en grupp med cirka 4-6 personer från enheter som vill bli bättre på att samarbeta runt föräldrarna anmäler sig tillsammans och ser utbildningen som ett sätt att få gemensam kunskapsgrund och tid för både dialog och verkstad.

Uppdaterad