Stöd och erbjudande

Skriva uppsats eller göra praktik om socialt hållbar transportplanering?

Vi hjälper dig som är student att hitta rätt genom att koppla samman studenter med aktörer inom socialt hållbar transportplanering som vill få specifika frågor belysta. På detta sätt utvecklar vi ny kunskap på området och ger dig som student ökad insikt om branschen.

Ett samarbete med en uppsatsintressent ger dig som är student viktiga insikter i hur den berörda organisationen arbetar. Du får en möjlighet att jobba med en aktuell frågeställning och komma nära de utmaningar som den berörda organisationen står inför. Det kan även ge kontakter för framtida arbetsliv, och bidra med ytterligare stöd i uppsatsskrivandet i form av bollplank, eventuell tillgång till data, med mera.

Nätverket Socialt hållbar transportplanering är ett nationellt kunskapsbyggande nätverk för forskare och planerare. Som en del i vår verksamhet vill vi underlätta kontakter mellan studenter och uppsatsintressenter – såsom kommuner, regioner, myndigheter, konsultföretag och intresse- / branschorganisationer – i syfte att:

  • Ge organisationer som arbetar med transportplanering en möjlighet att få frågor belysta av en student som ska skriva uppsats eller göra praktik.
  • Ge studenter en möjlighet att skriva uppsats på kandidat- eller mastersnivå, eller göra praktik, inom temat socialt hållbar transportplanering och med tydlig anknytning till planeringsverksamhet.

Målet är att skapa en ökad förståelse och kunskap för sociala perspektiv i transportplaneringen och att bygga broar mellan praktik och akademi. Samtidigt får studenter värdefull insikt i branschen.

Aktuella projekt

Du letar upp ett förslag som intresserar dig och kontaktar uppsatsintressenten. Principen först till kvarn som tillämpas.

Hur går det till?

Nätverkets projekt för matchmaking fokuserar på uppsatser (därför använder vi begreppet uppsatsintressent), men viktiga planeringsfrågor kan belysas inom ramarna för uppsats, examensarbete, praktik, projektarbete, med mera.

Uppsatsintressenter som önskar få en fråga / utmaning om socialt hållbar transportplanering belyst av en student beskriver sin fråga i vårt formulär. Vi lägger löpande ut inkomna förslag / teman.

Samarbetet mellan dig och uppsatsintressenten kan sedan se ut på många olika sätt, beroende på vilka krav som ställs inom det program/lärosäte som du studerar vid, och vilka behov och möjligheter att ge stöd som uppsatsintressenten har. Det är viktigt att tidigt kommunicera kring önskemål, möjligheter, och begränsningar som ställs av era organisationer. För att samarbetet ska bli så bra som möjligt är det bra om du tänker på följande:

  • Uppsatsen är ditt självständiga arbete. Du måste aktivt väga önskemål från uppsatsintressenten mot krav som ställs inom uppsatskursen, liksom dina egna önskemål. Du kan få stöd med detta av din uppsatshandledare. Det kan också underlätta att delge uppsatsintressenten skriftlig information från lärosätet om vad din uppsats behöver innehålla för att bli godkänd. Du som student äger upphovsrätten till din uppsats eller motsvarande inlämningsuppgifter på en kurs.
  • Uppsatser och inlämningsuppgifter på en kurs är offentliga handlingar. Det kan därför vara viktigt att på förhand komma överens om hur eventuellt känslig information ska hanteras.

Nedan hittar du frågor som olika uppsatsintressenter vill få belysta. (Är du uppsatsintressent? Läs mer: Samarbete med studenter kan ge din organisation ny kunskap).

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet, Göteborgsregionen
lisa.strom@goteborgsregionen.se
031-335 53 12

Ana Gil Solá

Forskare, avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
ana.gilsola@geography.gu.se
031-786 44 57

I korthet

Nätverket Socialt hållbar transportplanering

Gå till nätverkets webbplats

Samarbetspartners

Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne

Logotyp Socialt hållbar transportplanering

Uppdaterad