Rapport

Tillgänglighet till kusten

Styrdokumentet Fördjupad strukturbild för kustzonen innehåller överenskommelser för hur kustzonen ska utvecklas och bevaras från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Denna rapport togs fram inom ramen för det arbetet.

Denna utredning gällande tillgänglighet till kusten togs fram för att skapa
underlag för den fortsatta gemensamma planeringen av kustzonen inom
projektområdet.

GR drev 2016-2019 det treåriga projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Syftet var att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kust- och havsområdet i de åtta deltagande kommunerna.

Till grund för styrdokument

Ett projektresultat blev dokumentet Fördjupad strukturbild för kustzonen som innehåller gemensamma överenskommelser för hur kustzonen ska utvecklas och bevaras från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder.

I korthet

Författare

Mattias Bååth, Sheraz Iqbal, Natalia Kuska, Karin Blomsterberg

Framtagen/publiceringsår

2018

Framtagen inom projekt

Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

GR:s roll

Ramböll tog fram rapporten efter beställning från GR

 

Uppdaterad