Konferensdokumentation

Tillsammans för gemenskap – Mötesplats hälsofrämjande och förebyggande

För andra gången arrangerade GR Mötesplats Hälsofrämjande och förebyggande – en dag för erfarenhetsutbyte, inspiration och kunskap för dig som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete i någon av GR:s medlemskommuner. Läs referat från konferensen som den här gången hade temat samverkan och ofrivillig ensamhet.

Läs om:

 • Egon Rommedahl: Att gå från en åsikt till att få en insikt: ”Viktigt att ställa frågor”
 • Karina Tilling och fem kommuner: KUBINOL-modellen i HoF-praktiken – nya insatser för ökad social gemenskap
 • Lena Dahlberg: Ensamhet bland äldre – ”Bilden av äldre som ensamma stämmer inte”
 • Mölndals stad: Tillsammans för fler friska år – Mölndal samarbetar med föreningar för att nå fler seniorer
 • Göteborg stad Nordost: Att tjänstedesigna en ny mötesplats – ”Viktigast att undersöka och testa idéer”
 • Gemenskap i samverkan – mötesplats i Tynnered
 • Göteborgs stad Hisingen: Uppsökande arbete för ett demensvänligt samhälle
 • Partille kommun: Vägen till ett hälsosamt åldrande – hur når vi ut och kommunicerar med dem vi är tillför?
 • Göteborgs stad Centrum: Ett glatt hjärta ger god hälsa – att utveckla samarbetet med vårdcentraler
 • Göteborgs stad Hisingen: Uppsökande arbete i Backa och Brunnsbo
 • GoKungsbacka Frivilligcenter ska bryta ofrivillig ensamhet

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

I korthet

Framtagen

2024

Framtagen inom projekt

Nära vård

GR:s roll

Konferensarrangör

Uppdaterad