Rapport, Statistik

Regiongemensam elevenkät 2024

Sedan 2011 har GR:s medlemskommuner haft möjlighet att genomföra regiongemensamma elevenkäter. Den gemensamma undersökningen omfattar alla medlemskommuners grundskoleelever i årskurs 2 varje år, elevenkäten för grundskolans årskurs 5 och 8 samt gymnasieskolans år 2 vartannat.

Ladda ner rapporterna för 2024

Eleverna svarar på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap, lärande samt bemötande. I årskurs 2 samt på anpassad grund- och gymnasieskola finns också frågor om fritidshem.

Frågorna i grundskolans årskurs 5 och 8 samt gymnasieskolans år 2 motsvarar Skolinspektionens Skolenkäts frågor. De år medlemskommunerna genomför Skolinspektionens Skolenkät för samma åldersgrupper kan medlemskommunerna välja att inte delta i GR:s motsvarande elevenkäter. I alla rapporter framgår vilka kommuner som deltar för respektive årskurs under rubriken Frågeområde per enhet.

Tidigare års rapporter

Sedan 2016 genomför även GR:s medlemskommuner en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

GR har sammanställt regiongemensamma elevenkäter sedan 2011. Önskar du ta del av äldre rapporter? Kontakta oss!

Kontakt

Se nedan vem som ska kontaktas gällande kommunrapporterna i respektive kommun och skolform. Där fälten är tomma kommer uppgifter att uppdateras.

Kommun och skolform

Kontakt

Ale: grund- och gymnasieskola


Alingsås: grundskola och gymnasiesärskola


Alingsås: gymnasieskola


Göteborg: grundskola

Besök webbsida Länk till annan webbplats.

Göteborg: gymnasieskola

Maija Söderström

Härryda: grundskola och gymnasieskola


Kungsbacka: grundskola

Magnus Fogelblad

Kungsbacka: gymnasieskola

Andréas Mårtensson

Kungälv: grundskola och gymnasieskola

Niklas Delander

Lerum: grundskola

Anders Hurtig

Lerum: gymnasieskola

Göran Careborg

Lilla Edet: grundskola


Mölndal: gymnasieskola

Lena Hellsten

Partille: grundskola och gymnasieskola


Stenungsund: grundskola och gymnasieskola

Henning Setterberg

Tjörn: grundskola

Dan Christoffersson

Öckerö: grundskola och gymnasieskola


I korthet

Framtagen

2024

Uppdaterad