Rapport

Utveckling av ett regionalt föräldrastöd till nyanlända föräldrar

Den här rapporten bygger på följeforskningen i ett projekt som syftade till att utveckla ett regionalt föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar i Göteborgsregionen. Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.

Projektet drevs av Göteborgsregionens avdelning Arbetsmarknad och social välfärd tillsammans med Integrationscentrum, Göteborgs stad (social resursförvaltning) under september 2018 till maj 2020. De kommuner som deltog i projektet var Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Följeforskningen genomfördes av Jeanette Olsson vid Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för att, genom Integrationscentrum i Göteborg, utveckla en föräldrastödskurs som nyanlända föräldrar i Göteborgsregionen kan få del av på deras eget språk. Detta syfte har uppnåtts genom att Integrationscentrums kurs har utvecklats och materialet har översatts till flera språk. De har även genomfört kursledarutbildningar som har fungerat väl. 

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Jeanette Olsson

Framtagen

2020

Uppdaterad