Stöd och erbjudande

Utveckling av ledningsgrupper

Behöver er ledningsgrupp utvecklas för att bli mer effektiv? För att det ska ske krävs en samsyn kring ett antal parametrar. Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) utformar utvecklingsinsatser för ledningsgrupper utifrån identifierade behov.

  • Ledningsgruppens syfte. Varför existerar ledningsgruppen?
  • Vilka ska vara med i ledningsgruppen utifrån verksamhetens bästa?
  • Vision och Långsiktiga mål
  • Kortsiktiga mål för att nå de långsiktiga målen
  • Aktiviteter. Vad behöver vi konkret göra för att uppfylla de kortsiktiga målen?

Den ledningsgrupp som har samsyn kring punkterna ovan har en mycket bra grund att utgå ifrån men för att nå målen måste också individuella psykologiska behov vara tillgodosedda. Det är först när medlemmarna känner tillräcklig trygghet och motivation som de vågar ifrågasätta och därigenom bidra med sin samlade kompetens.

Utvecklingsinsats anpassad efter ledningsgruppens förutsättningar

Jämfört med övriga grupper har ledningsgruppen särskilda förutsättningar. Vi använder därför MTAM (Management Team Assessment Model), som är ett vetenskapligt framtaget verktyg direkt anpassat för ledningsgrupper. Verktyget, som är framtaget av ett svenskt team med forskare och konsulter, skapar förutsättningar för ledningsgrupper att förstå sin komplexitet och därefter arbeta från ett nuläge till ett önskat läge.

Med hjälp av verktyget MTAM gör ledningsgruppen en inledande mätning/skattning av nuläget. Därpå följer utvecklingsdagar som bygger på gruppens resultat. Metodiken går ut på att systematiskt stärka de delar som är minst utvecklade och där det i högst grad saknas samsyn inom gruppen. Detta arbetssätt stärker kontinuerligt gruppens strategiska förmåga.

De områden som mäts i MTAM är Helhetssyn, Fokus och Agenda samt Samarbete, Struktur, Mognad och Identifikation. Vi anpassar alltid innehåll och upplägg efter ledningsgruppens förutsättningar och den miljö de har att verka i. Inte sällan kompletterar vi ledningsgruppsutveckling med individuell chefshandledning.

Är ni intresserade?

Hör av er till oss om ni önskar mer information.

Kontakt

Malin Larsson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 86

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

I korthet

Målgrupp

Ledningsgrupper

Erbjudandet är en del av

Framtidens ledare

Uppdaterad