Nätverk

Skolekonomnätverket

Skolekonomnätverket utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för för- och grundskola. Nätverket ska initiera studier samt genomföra uppdrag från Utbildningschefsnätverket inom områdena förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Startdatum: 1995-01-01

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ann Blom, ordförande

Lerum

Malin Simm Öhrn

Ale

Emma Brask-Thor

Alingsås

Jesper Johansson

Göteborg

Annelie Kärrman

Göteborg

Erica Karjalainen

Göteborg

Karin Pettersson

Göteborg

Carl-Fredrik Fredriksson

Härryda

Julia Tryggvadottir Tollesson

Kungsbacka

Helena Odinge

Kungälv

Sara Sjöberg

Lerum

Vakant

Lilla Edet

Sten-Inge Lilja

Mölndal

Terese Ahlqvist

Partille

Roland Persson

Stenungsund

Lars-Einar Hästner (tf)

Tjörn

Ingela Skallberg

Öckerö

Emma Eriksson, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2022

25 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

22 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

3 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

23 september

Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

28 oktober

Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

16 december

Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad