Nätverk

Skolekonomnätverket

Skolekonomnätverket utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för för- och grundskola. Nätverket ska initiera studier samt genomföra uppdrag från Utbildningschefsnätverket inom områdena förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Startdatum: 1995-01-01

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Egil Gry, Ordförande

Lerum

Boris Gorgijevski

Ale

Emma Brask-Thor

Alingsås

Martina Nydén

Göteborg

Annelie Kärrman

Göteborg

Erica Karjalainen

Göteborg

Karin Pettersson

Göteborg

Carl-Fredrik Fredriksson

Härryda

Gustav Sjöström

Kungsbacka

Helena Odinge

Kungälv

Sara Sjöberg

Lerum

Vakant

Lilla Edet

Sten-Inge Lilja

Mölndal

Terese Ahlqvist

Partille

Johan Kristensson

Stenungsund

Kerstin Chavez Andersson

Tjörn

Lovisa Almeida

Öckerö

Emma Eriksson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

23 februari

22 mars

31 maj

20 sept

24 okt

5 dec

Uppdaterad