Styrande dokument och avtal

Målbild för stråket Göteborg–Borås 2035

2015 formulerade sex kommuner och två kommunalförbund en gemensam målbild för en hållbar regional struktur i stråket Göteborg – Borås. Siktet är inställt på 2035.

Den gemensamma målbilden visar vägen. Tillsammans har kommunerna Bollebygd, Borås, Göteborg, Härryda, Mark och Mölndal tagit fram en målbild för stråket Göteborg-Borås 2035. Det har skett i samarbete med Boråsregionen Länk till annan webbplats. och Göteborgsregionen.

Målbilden som visar den gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur. Ur rapporten:

"År 2035 är Göteborg-Borås ett ännu starkare stråk präglat av samverkan, stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk där majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem där hela resan fungerar effektivt.

Vi har fått en gemensam arbetsmarknad med starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Vi har kommit närmare varandra och stråket erbjuder en variation av möjligheter att leva, resa och arbeta.
Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till både kust, skog, storstad och landsbygd, och möjliggör ett enklare och rikare vardagsliv."

Målbilden har legat till grund för fortsatt arbete och ett nätverk för planerare inom kommunerna, GR, Boråsregionen samt Västra Götalandsregionen.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2015

Samarbetspartners

Kommuner: Göteborg, Härryda, Mölndal, Bollebygd, Borås, Mark.

Boråsregionen

Uppdaterad