Styrande dokument och avtal

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet

Nätverket för funktionshinderchefer inom Göteborgsregionen (GR) har under 2021 arbetat med revidering av överenskommelsen om titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner. Den 22 oktober 2021 ställde sig nätverket bakom den reviderade versionen av överenskommelsen.

Funktionshindercheferna i Göteborgsregionen genomförde 2008–2011 ett arbete för samsyn gällande titlar och kompetens för baspersonal inom funktionshinderområdet. Ett mål med arbetet var att möta framtida behov av arbetskraft och synliggörande av verksamhetsområdet. Resultatet av arbetet dokumenterades i överenskommelse kring titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet. Det är denna överenskommelse som nu har reviderats.

Genom revidering av överenskommelsen avser nätverket att fortsätta arbetet som inleddes 2010 i enlighet med det ursprungliga syftet:

"Att möta framtida behov av arbetskraft och kompetens och synliggöra verksamhetsområdet."

Några förändringar i den reviderade överenskommelsen

  • Beskrivning av konsekvenser av överenskommelsen 2011
  • Språkliga uppdateringar
  • Uppdatering utifrån gymnasieprogrammen som gäller från hösten 2021 och MYH:s föreskrifter för nationellt likvärdig utbildning till stödpedagog, MYHFS 2019:1.
  • Förtydligande av stödpedagogrollen
  • Delvis förändrad skrivning under stycke ”kvalitetssäkring av titlarna”
  • Nya bilagor

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Samarbetspartners

Medlemskommunerna

Bild på framsidan av överenskommelsen om titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom Funktionshinderområdet GR.

Uppdaterad