Vår värdegrund

Basen i GR:s värdegrund är respekten för människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Vi motverkar diskriminering samt arbetar för öppenhet och mångfald. I mötet är vi ödmjuka och har förståelse för att alla har olika förutsättningar och behov.

Utöver detta har vi definierat tre kärnvärden som beskriver vad vi lägger extra vikt vid.

Kärnvärden

Lyhördhet

Vi lyssnar aktivt, först då kan verkliga möten uppstå. Vi är engagerade och ställer frågor för att fånga behoven hos dem vi möter. I mötet är vi är öppna och prestigelösa.

Handlingskraft

Vi är effektiva och lösningsfokuserade. Tillsammans med dem vi möter kommer vi fram till vad som ska göras. Vi väntar inte alltid på att bli inbjudna utan tar initiativ och är drivande. Med vår samlade kompetens levererar vi resultat som gör skillnad.

Utveckling

Vi är modiga och tänker i nya banor. På så sätt kan vi möta behoven i ett samhälle som är komplext och förändras snabbt. Genom att ta tillvara hela vår potential är vi med och formar framtiden.

Kontakt

Uppdaterad