Styrande dokument och avtal

Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen

40 procent av resorna i Göteborgregionen ska ske med kollektivtrafik år 2025. Det är målet i Kollektivtrafikprogrammet för Göteborgsregionen som antogs efter en gedigen process med arbetsnamnet K2020.

K2020 var mellan 2004 och 2009 en grundlig och långvarig satsning som genomlyste en rad aspekter på hur Göteborgsregionens invånare reser, varför, och vad som kan förändra framtida beteenden.

Resultatet: En målbild

Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen antogs av Göteborgsregionens förbundsledning i april 2009.

Trots att åren går, trots att linjer har dragits om, att befolkningen har vuxit och en pandemi har slagit till, ligger programmets målsättning kvar: 2025 ska kollektivtrafik ha 40 procent av resandeandelen.

Läs mer om projektet K2020 och hitta fler av de rapporter som togs fram inom K2020-arbetet: K2020 - Framtidens kollektivtrafik

I korthet

Författare

Göteborgsregionen

Framtagen/publiceringsår

2009

Uppdaterad