Metod och verktyg

Förälder på avstånd – ett stödmaterial

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som jobbar i socialtjänsten, men även andra som möter vuxna vars barn bor i familjehem, på HVB, ungdomshem eller liknande.

Materialet är framtaget inom FoU-projektet Förälder på avstånd som syftade till att förbättra socialtjänstens stöd till placerade barns föräldrar. Sju kommuner deltog genom att testa nya arbetssätt, samtidigt som befintligt stöd undersöktes via intervjuer med socialtjänstpersonal och föräldrar.

Genom en inventering av ca 700 ärenden framkom att de allra flesta föräldrar bedömdes behöva stöd för att fungera som föräldrar på avstånd, men att få hade ett tillräckligt stöd.

Konkreta exempel och tips

I det här materialet har vi samlat konkreta exempel på vad du som möter dessa föräldrar kan göra, till exempel för att underlätta relationen till barn, familjehem och HVB-personal, men också andra praktiska och känslomässiga frågor. Föräldrar och barn är olika. Dessutom kan situationen ändras över tid. Därmed behöver den som möter familjerna ha en stor ”verktygslåda” som anpassas till individuella behov. Materialet täcker därför många områden och ger tips till vidare läsning.

Reflektion

Materialet innehåller även delar som kan användas för dialog inom och mellan socialtjänstens olika enheter: Hur kan just vi stötta föräldrar inför, under och efter en placering? Hur kan vi samarbeta runt familjen? Och kanske den allra viktigaste frågan: Hur blir det för barnen om vi (inte) stöttar föräldrarna?

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

I korthet

Författare

Anna Melke

Publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Förälder på avstånd

GR:s roll

Utförare

Samarbetspartners

Göteborgs universitet
Region Jönköpings län

Finansiär

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Framsida Förälder på avstånd – metodmaterial
Forte logotyp

Uppdaterad