Metod och verktyg

Utländska betyg – Hantering och rutiner i Göteborgsregionen (GR)

Ett material med information och kunskap om utländska grundskolebetyg i relation till skolhuvudmäns behov, nationella lagar och riktlinjer samt till aktuella utredningar. Materialet vänder sig i huvudsak till fristående gymnasieskolor eftersom ansvaret för beslut om antagning till kommunala skolor i Göteborgsregionen ligger på Gymnasieantagningen.

I en samlad bedömning av utländska elevers förutsättningar att slutföra ett nationellt gymnasieprogram i Sverige spelar deras utländska grundskolebetyg en viktig roll. Men i avsaknad av ett nationellt utformat stöd i värderingen av dessa upplevs denna del i det kommunala och fristående huvudmannaansvaret som svårhanterad. Göteborgsregionens gymnasieantagning har därför, i samverkan med ESF-projektet InVäst, tagit fram den här skriften om hur man kan se på utländska betyg, framför allt i relation till ansökan i fri kvot.

I Utländska betyg – Hantering och rutiner i GR” finns översiktlig information om ansökan i fri kvot i Göteborgsregionen, hantering av utländska betyg och information om framför allt Gymnasieförordningens och Skolverkets perspektiv på utländska betyg. I bilaga 1 hittar du också ett urval av länders beteckningar för vad som i respektive land utgör lägsta godkända betyg och högsta betyg.

Materialet bygger till stor del på information från Skolverket, Universitets- och högskolerådet (UHR), Göteborgsregionens Gymnasieantagning, ambassader och andra erkända källor med information om skol- och betygssystem i världen.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2019

GR:s roll

Materialet är framtaget av Göteborgsregionens gymnasieantagning i samverkan med projektet InVäst.

Finansiär/er

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad