Delregionalt kollektivtrafikråd

I Västra Götalands län finns ett regionalt och fyra delregionala kollektivtrafikråd för samverkan kring kollektivtrafiken.

 I Göteborgsregionen utgör ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen tillsammans med två representanter från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd det delregionala kollektivtrafikrådet. Två representanter från Västtrafiks styrelse är adjungerade de delregionala kollektivtrafikråden.

Västra Götalandsregionens beredning för hållbar utveckling (BHU) Länk till annan webbplats. är regionalt kollektivtrafikråd. I Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland beskrivs de samverkansformer som etablerats för att säkerställa samarbetet mellan kommuner och Västra Götalandsregionen gällande kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland, i enlighet med Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken.

Delregionala kollektivtrafikrådet möts vanligen två gånger per år, i samband med förbundsstyrelsens möten.

Ledamöter i delregionala kollektivtrafikrådet

Ordinarie ledamöter

Namn

Organistion

Ulrika Frick (MP)

Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Alex Bergström (S)

Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Adjungerade
NamnOrganisation
Peter Hermansson (M)Styrelsen, Västtrafik
Carina Gullberg (S)Styrelsen, Västtrafik

Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Axel Josefson (M), ordf

Göteborg

Marina Johansson (S), 1e vice ordf

Göteborg

Marith Hesse (M), 2e vice ordf

Partille

Miguel Odhner (S), 3e vice ordf

Kungälv

Jörgen Fogelklou (SD)

Göteborg

Jonas Attenius (S)

Göteborg

Daniel Bernmar (V)

Göteborg

Lisa Andersson (M)

Kungsbacka

Martin Wannholt (D)

Göteborg

Martin Johansen (L)

Tjörn

Monica Samuelsson (S)

Ale

Julia Färjhage (C)

Lilla Edet

Karin Pleijel (MP)

Göteborg

Carita Boulwén (SD)

Kungsbacka

Jenny Broman (V)

Göteborg

Jan Utbult (KD)

Öckerö

Per Vorberg (M)

Härryda

Jessica Blixt (D)

Göteborg

Olof Lundberg (S)

Stenungsund

Lill Jansson (L)

Lerum

Kristian Vramsten (M)

Mölndal

Fredrik Mellbin (SD)

Mölndal

Ersättare

Namn

Kommun

Maria Brauer (S)

Öckerö

Maria Renfors (M)

Stenungsund

Peter Arvidsson (SD)

Härryda

Stefan Gustafsson (S)

Mölndal

Anette Holgersson (V)

Lerum

Mikael Berglund (M)

Ale

Henrik Munck (-)

Göteborg

Marcus Claesson (L)

Mölndal

Eva Borg (S)

Kungsbacka

Emmyly Bönfors (C)

Göteborg

Daniel Filipsson (M)

Alingsås

Adjungerade

Namn

Kommun

Helene Odenjung (L)

Göteborg

Renée Bengtsson (S)

Lerum

Thorbjörn Carlsson (S)

Partille

Monica Neptun (L)

Kungsbacka

Alexander Abenius (M)

Lerum

Simon Waern (S)

Alingsås

Kent Lagrell (M)

Öckerö

Patrik Linde (S)

Härryda

Mötesdagar 2022

13 maj
Plats: Öckerö

25 november
Plats: Kungsbacka

Handlingar

Handlingar till delregionala kollektivtrafikrådet finns under Förbundsstyrelsen.

Styrande dokument

Kontakt

Anna Gustafsson

Regionplanerare samhällsplanering och kollektivtrafik

031-335 53 34

Uppdaterad