Delregionalt kollektivtrafikråd

I Västra Götalands län finns ett regionalt och fyra delregionala kollektivtrafikråd för samverkan kring kollektivtrafiken.

I Göteborgsregionen utgör ledamöter i beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionens Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd det delregionala kollektivtrafikrådet.  Två representanter från Västtrafiks styrelse är adjungerade till de delregionala kollektivtrafikråden.

Västra Götalandsregionens beredning för hållbar utveckling (BHU) Länk till annan webbplats. är regionalt kollektivtrafikråd. I Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland beskrivs de samverkansformer som etablerats för att säkerställa samarbetet mellan kommuner och Västra Götalandsregionen gällande kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland, i enlighet med Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken.

Delregionala kollektivtrafikrådet möts vanligen två gånger per år, i samband med möten med beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad.

Ledamöter i delregionala kollektivtrafikrådet

Ledamöter från Göteborgsregionen (GR)

Ordinarie ledamöter

Namn

Organistion

Ulrika Frick (MP)

Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Alex Bergström (S)

Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Adjungerade
NamnOrganisation
Peter Hermansson (M)Styrelsen, Västtrafik
Carina Gullberg (S)Styrelsen, Västtrafik

Mötesdagar 2023

16 maj
Plats: Information kommer

26 oktober
Plats: Information kommer

Handlingar

Handlingar till delregionala kollektivtrafikrådet finns under Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Styrande dokument

Kontakt

Anna Gustafsson

Regionplanerare infrastruktur och kollektivtrafik

031-335 53 34

Uppdaterad