Delregionalt kollektivtrafikråd

I Västra Götalands län finns ett regionalt och fyra delregionala kollektivtrafikråd för samverkan kring kollektivtrafiken.

I Göteborgsregionen utgör ledamöter i beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionens Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd det delregionala kollektivtrafikrådet.  Två representanter från Västtrafiks styrelse är adjungerade till de delregionala kollektivtrafikråden.

Västra Götalandsregionens beredning för hållbar utveckling (BHU) Länk till annan webbplats. är regionalt kollektivtrafikråd. I Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland beskrivs de samverkansformer som etablerats för att säkerställa samarbetet mellan kommuner och Västra Götalandsregionen gällande kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland, i enlighet med Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken.

Delregionala kollektivtrafikrådet möts vanligen två gånger per år, i samband med möten med beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad.

Ledamöter i delregionala kollektivtrafikrådet

Ledamöter från Göteborgsregionen (GR)

Ordinarie ledamöter

Namn

Organistion

Louise Jeppsson (V)

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Maria Andersson (C)

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Adjungerade
NamnOrganisation
Bijan Zainali (S)Styrelsen, Västtrafik
Kent Lagrell (M)Styrelsen, Västtrafik

Mötesdagar 2024

16 maj
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

24 oktober
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Handlingar

Handlingar till delregionala kollektivtrafikrådet finns under Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Styrande dokument

Kontakt

Uppdaterad