Styrande dokument och avtal

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt samverkansavtal för gymnasieskola i Göteborgsregionen. På den här sidan hittar du det senaste avtalet.

Inom Göteborgsregionen finns idag ett samarbete och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal skolformer. Inom gymnasieskolan har medlemskommunerna samverkat i över 20 år. Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ett brett utbildningsutbud i regionen.

Avtalet ger eleverna möjlighet att studera i samtliga gymnasiekolor inom Göteborgsregionen.

I avtalen finns också regleringar av t ex interkommunal ersättning, vilket innebär att kommunerna har kommit överens om kostnaderna för utbildningarna. Det innebär också att kommunerna gemensamt säkerställer en bredd av olika utbildningar.

Avtalets innehåll tas fram tillsammans med kommunernas representater i olika nätverk som organiseras av Göteborgsregionen (GR).

Ladda ner avtalets bilagor för 2019/2020–2022/2023

Tillägg till gällande avtal 2019/2020–2022/2023

Naturbruksutbildning

Göteborgsregionens medlemskommuner har även slutit avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) om naturbruksutbildningar. Se avtalen nedan samt länk till VGR:s sida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med området

För att ett öppet utbildningslandskap ska fungera behöver kommunerna planera och dimensionera utbudet på en regional nivå utifrån elevernas val, arbetsmarknadens kompetensbehov och kommunernas förutsättningar. Samverkansavtalen är viktiga för att det ska fungera, liksom digitala verktyg för planering och uppföljning.

Planering och dimensionering av utbildningsutbudet

Kontakt

Margaretha Allen

Utvecklingsledare gymnasieskola

031-335 51 13

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2019

Uppdaterad