Rapport

Intervjustudie Maritima näringslivets behov

Maritima näringar pekas ut som ett område med stor potential att bidra till värdeskapande och sysselsättning på både europeisk, nationell och regional nivå.

Under 2012 startade ett långsiktigt arbete inom Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla med att ta tillvara och utveckla kvaliteterna i kustzonen.

Som en del i en fortsättning på det mellankommunala kustzonsarbetet deltar Göteborgsregionen i EU Interregprojektet Land Sea Act (Land-Sea-Act Land-sea interactions advancing Blue Growth in Baltic Sea coastal areas).

Göteborgsregionens del i projektet, som medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats., handlar om att utarbeta underlag för en delregional maritim näringlivsstrategi för att skapa förutsättningar för integreringen av ett maritimt näringslivsperspektiv i kust- och havsplaneringen.

Denna intervjustudie utgör en del i det underlaget.

English page for this report.

I korthet

Publiceringsår

2021

Fullständiga rapportnamnet

Intervjustudie Maritima näringslivets behov i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

Framtagen inom projekt

Land-Sea Act


Logo för Interreg Baltic med EU-flagga
Havs- och vattenmyndigheten logo
Havs- och vattenmyndigheten logo

Uppdaterad