Kustzon

Salta bad och solglitter i havet en sensommarkväll – men också fiske, hamnar och industrier med miljöpåverkan. Västkusten som turistmagnet men även skärgårdsbornas behov av boende och verksamheter i sin hemtrakt. Många intressen ska samsas i kustzonen.

Hav- och kustområdet har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela Göteborgsregion. Därför är tillgänglighet till, och utveckling av, kustzonen en gemensam angelägenhet där det är viktigt att hitta en balans mellan olika intressen och anspråk.

Redan under arbetet med GR:s överenskommelse Strukturbild för Göteborgsregionen blev det tydligt att det behövs en fördjupning särskilt för kustzonen. Arbetet med Fördjupad strukturbild för kustzonen involverade många olika aktörer även i Orust och Uddevalla kommuner. (Norr om Uddevalla finns en strukturbild framtagen av kommunerna i norra Bohuslän).

Så gör samarbetet i GR skillnad

Utgår från en fördjupad strukturbild för kustzonen

Skärgårdssamhällens och kustnära landsbygdens identitet och karaktär, med levande samhällen och hållbara maritima näringar är i fokus för Fördjupad strukturbild för kustzonen som antogs 2019. Den ligger nu till grund för fortsatt arbete för hållbar användning av havet och ett ekosystem i balans.

Arbetar med Västerhavsplanen

GR företräder medlemskommunernas intressen i planeringsprocessen för Havsplanen för Västerhavet Länk till annan webbplats.. I det arbetet formuleras en samlad bild av havsområdet med Havs- och vattenmyndigheten som huvudansvarig myndighet.

Driver projekt för näringslivsstrategier

I projektet Land-Sea-Act, inom Interreg Östersjön, tar GR fram underlag för en maritim näringslivsstrategi för de åtta kustkommunerna för att stärka kopplingen mellan planering och näringslivsutveckling.

Kontakt

Björn Sundén

Enhetschef och regionplanerare

031-335 51 23

Mer om vår verksamhet

Fördjupad strukturbild för kustzonen

En strategi för hur kust- och havsområdet utvecklas på ett hållbart sätt

Uppdaterad