Projekt avslutat

Land-Sea-Act – Den regionala blå ekonomin

Kustkommuner och regioner behöver metoder för effektivare användning av tillgängliga marina natur- och kulturresurser. Det är fokus för projektet Land-Sea-Act.

Syfte och mål

EU-projektet Land-Sea-Act vill förbättra och integrera havs- och landbaserad fysisk planering för att minska intressekonflikter på olika styrnivåer. Därmed finns möjligheten skapa bättre förutsättningar för den maritima sektorn och att hitta de mest hållbara platserna för nya lokaliseringar vid utveckling av kustzonerna. Göteborgsregionens del i projektet handlar om förbättrad kunskap kring de regionala maritima näringarna som grund för en regional maritim strategi.

Finansiär

Projektet finansieras EU-kommissionen via Interreg Östersjön, Göteborgsregionens delprojekt finansieras även av Havs- och vattenmyndigheten

Logo för Interreg Baltic med EU-flagga

Fördjupning

Satsningar på maritim fysisk planering, blå tillväxt och hållbar förvaltning av kustområden hjälper till att hantera utvecklingsutmaningar som minskat fiske, avfolkning och mänsklig miljöpåverkan. EU-kommissionen har formulerat långsiktiga strategier kring blå tillväxt för att stödja en hållbar tillväxt i havssektorn. Detta projekt, som omfattar sex länder, ryms inom den ramen.

Kartlägga behoven

En viktig del i projektarbetet är att kartlägga och hantera utmaningar inom ekonomi, miljö, arbetsmarknad och att lyfta fram synergier mellan olika sektorer. Målet är skräddarsydda lösningar som går att tillämpa på olika styrnivåer.

Resultat

Interview study - Maritime businesses in the Gothenburg Region, Orust and Uddevalla 2020
Intervjustudie - Maritima näringslivets behov i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
Kartläggning & analys - det maritima näringlisvets mark- och vattenanspråk
Maritime businesses' need for space at land and sea

Draft for a Regional Maritime Strategy for the Gothenburg Region (Orust and Uddevalla)

Kontakt

Björn Sundén

Enhetschef och regionplanerare

031-335 51 23

I korthet

Pågick

1 januari 2019 – 31 december 2021

GR:s roll

Projektpartner

Projektägare

Ministeriet för miljöskydd och regional utveckling, Lettland

Medverkande

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Sverige. Ministeriet för miljöskydd och regional utveckling samt Baltic Environmental Forum, Lettland. Femerns kommun, Baltic Environmental Forum och Institutionen för internationell ekonomi i Hamburg, Tyskland. Holbæk kommun, Danmark. Universitetet i Tallinn, Estland. Institutionen för Oceanologi och sammanslutningen för kuststäder och kustsamhällen, Polen.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Näringslivsutveckling
klimat och Miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 14. Hav och marina resurser

Uppdaterad