Rapport

Levande stationssamhällen

Att utveckla levande stationssamhällen handlar om att hitta lösningar på komplexa problem som ofta inte kan lösas av en enskild kommun.

Bilagor:

  1. Fördjupning sociala aspekter Pdf, 208 kB.
  2. Metodöversikt Pdf, 257 kB.
  3. Metodguide Aktörsanalys
  4. Metodguide Strukturerad brainstorming

Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020–2023 pekar bland annat ut vikten av utveckling i stationssamhällen. Men hur gör kommuner i praktiken och vilket tankesätt och vilka stöd behövs?

Förstudien Levande stationssamhällen har undersökt behov och förutsättningar för fördjupad regional samverkan med fokus på stationssamhällens utveckling. Det har skett utifrån delmål att:

  • Identifiera och analysera kommuners behov
  • Identifiera relevanta aktörer för att utveckla levande stationssamhällen
  • Kartlägga befintliga metoder
  • Utveckla förslag på fortsatt samarbete

Detta är projektets slutrapport.

I korthet

Författare

Anna Gustafsson m fl

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Levande Stationssamhällen

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Samarbetspartners

Medlemskommuner: Alingsås, Härryda, Mölndal, Partille, Stenungsund
Övriga kommuner: Borås, Herrljunga, Mark

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Uppdaterad