Nätverk

Nätverket för hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Syftet med nätverket är att bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom området. Frågeställningar som behandlas i nätverket utgår från deltagarnas behov och förslag. Deltagare är nyckelpersoner i hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter i GR:s medlemskommuner.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Frida Svensdotter-Ahlström

Ale

Ulrika Fröhlund

Ale

Madeleine Borglund

Alingsås

Amanda Linder

Alingsås

Fredrik Holm

Göteborg

Ulrika Karlsson

Göteborg

Kristina Budai

Göteborg

Elisabeth Madsen

Göteborg

Peter Lindblom

Göteborg

Maria Bouvin

Göteborg

Gunilla Martinsson

Göteborg

Christina von Egidy

Göteborg

Marika Kosonen

Göteborg

David Altsäter

Göteborg

Elin Ljungqvist

Göteborg

Sofia Tillman

Göteborg

Marie Löwenberg

Härryda

Kristin Hansson

Härryda

Christina Fröjdlund

Kungsbacka

Maria Berndtsson

Kungsbacka

Stefan Sarajärvi

Kungälv

Lotta Björkqvist

Kungälv

Anna Johansson

Lerum

Linda Wahlberg

Lerum

Sanna Hedberg

Lilla Edet

Mariette Axelsson-Horst

Lilla Edet

Helena Södergren

Mölndal

Anna Lindskog

Mölndal

Linda Klein

Partille

Anna Laursdotter Garpvall

Partille

Emma Johansson

Partille

Lisa Bäfver

Stenungsund

Kristina Alpner

Stenungsund

Lena Gilbertsson

Tjörn

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Mötestider 2023

9 februari

Tid: 13.30–16.30

3 maj

Tid: 13.30–16.30

30 augusti

Tid: 13.30–16.30

16 november

Tid: 13.30–16.30

I fokus

Nära vård

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns nära vård. GR stödjer kommunerna i denna omställning.

Kubinol-modellen

Att utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre

Uppdaterad