Nätverk

Nätverket för hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Syftet med nätverket är att bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom området. Frågeställningar som behandlas i nätverket utgår från deltagarnas behov och förslag. Deltagare är nyckelpersoner i hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter i GR:s medlemskommuner.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Anjelica Lazo de la Vega

Ale

Ulrika Fröhlund

Ale

Charlotte Stridh

Alingsås

Ulrica Carlsson

Alingsås

Fredrik Holm

Göteborg

Ulrika Karlsson

Göteborg

Kristina Budai

Göteborg

Elisabeth Madsen

Göteborg

Peter Lindblom

Göteborg

Maria Bouvin

Göteborg

Gunilla Martinsson

Göteborg

Christina von Egidy

Göteborg

Molly Hammar

Göteborg

David Altsäter

Göteborg

Elin Ljungqvist

Göteborg

Sofia Tillman

Göteborg

Malin Borg

Härryda

Kristin Hansson

Härryda

Christina Fröjdlund

Kungsbacka

Jessica Härenstam

Kungsbacka

Stefan Sarajärvi

Kungälv

Lotta Björkqvist

Kungälv

Pernilla Gabrielsson

Lerum

Anna Johansson

Lerum

Jenny Henningstam Björnfoth

Lilla Edet

Mariette Axelsson-Horst

Lilla Edet

Lisa Olausson

Mölndal

Anna Lindskog

Mölndal

Anna Laursdotter Garpvall

Partille

Emma Johansson

Partille

Lisa Bäfver

Stenungsund

Johanna Axelsson

Stenungsund

Lena Gilbertsson

Tjörn

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Mötestider 2024

8 februari

16 maj

11 september

21 november

I fokus

Nära vård

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns nära vård. GR stödjer kommunerna i denna omställning.

Tillsammans för gemenskap

Konferensrapport från Mötesplats hälsofrämjande och förebyggande

Kubinol-modellen

Att utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre

Uppdaterad