Styrande dokument och avtal

Samverkansavtal för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt samverkansavtal för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen. På den här sidan hittar du det senaste avtalet.

Tillämpningar till det aktuella avtalet

Inom Göteborgsregionen finns idag ett samarbete och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal skolformer. Inom förskola och pedagogisk omsorg har medlemskommunerna samverkat i cirka 10 år. Syftet är att stärka valfriheten och öppna upp för en generös tillämpning av skollagen.

Avtalet innebär möjlighet att ge plats närmare det egna hemmet för familjer som bor nära en kommungräns. Det kan även bidra till att kunna erbjuda plats inom skälig tid för en kommun som har brist om det samtidigt finns en kommun som har tillgång på platser.

Avtalets innehåll tas fram i nära samverkan med kommunernas representater i olika nätverk som organiseras av Göteborgsregionen (GR).

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med området

För att ett öppet utbildningslandskap ska fungera behöver kommunerna planera och dimensionera utbudet på en regional nivå utifrån elevernas val, arbetsmarknadens kompetensbehov och kommunernas förutsättningar. Samverkansavtalen är viktiga för att det ska fungera, liksom digitala verktyg för planering och uppföljning.

Planering och dimensionering av utbildningsutbudet

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Uppdaterad