Skräddarsydda insatser

På GR arbetar cirka 200 experter med både bredd och spets som kan skräddarsy insatser utifrån medlemskommunernas behov. Vårt arbete är baserat på forskning och många års praktisk erfarenhet.

GR kan genomföra alltifrån kortare insatser till att leda längre processer. Tillsammans med våra uppdragsgivare i kommunerna diskuterar vi de utmaningar och behov som finns i den specifika verksamheten, för att på så sätt komma fram till möjliga lösningar.

Några exempel på vad vi kan bidra med:

  • projektledning och stöd vid ansökningar
  • kartläggningar och utvärderingar
  • processtöd
  • handledning
  • arrangera och leda workshoppar
  • arrangera utbildningar och mötesplatser
  • insatser för kompetensutveckling
  • ledar- och organisationsutveckling

Kontakt

Vill du diskutera en idé, ett uppdrag eller få mer information? Hör gärna av dig till oss så pratar vi mer.

Aktuella stöd och erbjudanden

Uppdaterad