Kompetensutveckling

GR anordnar regelbundet utbildningar, seminarier och konferenser för kommunernas anställda och politiker. Vi kan även skräddarsy insatser utifrån olika verksamheters behov.

Utbudet på GR utformas alltid utifrån de behov som finns i medlemskommunerna. När du deltar på ett arrangemang hos oss ska det inte bara vara givande för stunden, utan också bidra till utveckling i yrket och i din verksamhet.

Kompetensutveckling är också en central del i det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning, som ska leda till att människor har den kompetens som efterfrågas på en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Utbildningar och seminarier

GR erbjuder ett stort utbud av utbildningar och seminarier inom olika områden och ämnen såsom ledarskap, kommunikation, juridik och ekonomi. Våra utvärderingar visar att deltagarna är nöjda med utbildningarna och tycker att de bidrar till yrkesutveckling.

Aktuella utbildningar och seminarier

Mässor, mötesplatser och konferenser

Några gånger om året anordnar GR större mässor och konferenser. Vi arrangerar också ett antal mötesplatser där kommunernas anställda är med och utformar programmet. Några exempel:

Skräddarsydda insatser

GR kan även anordna olika arrangemang på direkt uppdrag av kommunerna. Tillsammans diskuterar vi behoven och anpassar insatserna utifrån de förutsättningar som finns i den specifika verksamheten.

Ledar- och organisationsutveckling

GR har ett stort utbud av insatser som riktar sig särskilt till kommunernas chefer och ledare, till exempel Utveckling, Grupp och Ledarskap (UGL).

Framtidens ledare

På GR finns även verksamheten Framtidens ledare som erbjuder utbildningsprogram såsom Jag vill bli chef, Ny som chef och Att leda chefer. Framtidens ledare kan även skräddarsy upplägg utifrån de behov som finns i en specifik verksamhet.

Kompetensutveckling i projekt

Medlemskommunerna har också tillgång till kompetensutveckling via de många projekt som GR driver. Ett exempel är Yrkesresan som är ett utbildningsprogram för personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Kontakt

Saknar du någon utbildning i vårt utbud eller vill du veta mer om våra skräddarsydda insatser? Kontakta oss gärna så kan vi prata mer om behoven i just din verksamhet och tillsammans diskutera möjliga lösningar.

Mer om vår verksamhet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Missa inte det senaste från Göteborgsregionen

Hyr konferensrum hos oss

Här finns lokaler för både små och stora sällskap

Aktuella kurser och konferenser

Uppdaterad