Forskning, statistik och analys

På GR arbetar forskare och analytiker som tar fram regionala analyser och statistik, utifrån kommunernas behov. Vi stöttar också med uppföljning och kvalitetssäkring.

GR är en mötesplats för forskning och praktik, där utvecklingen av kunskap och verksamhet går hand i hand. Här kan kommunerna få stöd med bland annat kunskapsunderlag, utvärderingar och följeforskning av projekt.

Våra experter omvärldsbevakar aktivt för att kunna erbjuda stöd och insatser redan innan det efterfrågas. GR följer även utvecklingen kring ny lagstiftning, regelverk och riktlinjer inom Sverige och EU som kan påverka medlemskommunerna.

FoU i Väst

På GR finns en särskild enhet för forskning och utveckling, FoU i Väst. Här arbetar disputerade forskare och erfarna analytiker som erbjuder vetenskapligt stöd till verksamheter och projekt.

Samarbeten med akademin

GR har upparbetade samarbeten med många högskolor och universitet. Vi är till exempel en av flera parter i Urban Futures Länk till annan webbplats., ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling i Västra Götaland.

Andra sammanhang där vi ingår:

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Programrådet för: Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Göteborgs universitet Länk till annan webbplats..

AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Lärarutbildningens samverkansråd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hör av dig till oss om du vill diskutera en idé eller ett uppdrag, eller om du önskar mer information.

Aktuella rapporter

Uppdaterad