Anpassad grund- och gymnasieskola

Genom regional samverkan kan elever, oavsett vilken kommun de bor i, välja anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i hela Göteborgsregionen. Anpassad gymnasieskola finns i sju av medlemskommunerna och samtliga erbjuder anpassad gymnasieutbildning på både nationella och individuella program.

Medlemskommunerna har samverkat kring dessa utbildningar i över 20 år. Idag erbjuds anpassad gymnasieskola på 17 skolenheter i regionen, de flesta med kommunala huvudmän och en med fristående huvudman. Det är hemkommunen som beslutar om en elev tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Eleverna kan välja från ett brett utbud

Kommunerna i Göteborgsregionen har tagit fram samverkansavtal för all utbildning inom den anpassade gymnasieskolans nationella program. Det innebär att unga som bor i en kommun kan studera på anpassad gymnasieskola i en annan kommun. Utbildningarna finns på ansökningswebben Länk till annan webbplats. för valet till anpassad gymnasieskola. Till skillnad från gymnasieskolan är dock inte antagningen till anpassad gymnasieskola överlämnad till GR utan detta ansvarar respektive kommun för.

Möjlighet till anpassad grundskola i annan kommun

Kommunerna inom Göteborgsregionen har också kommit överens om kostnader för elever som läser på anpassad grundskola i en annan kommun än hemkommunen. För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en schablonersättning för elever inom anpassad grundskola samt fritidshem.

Stöd inför valet av utbildning

Varje år arrangeras Mässan för anpassad gymnasieskola, en mässa för elever som ska söka till anpassad gymnasieskola. Här kan besökarna träffa både skolor och arbetslivsrepresentanter i ett mindre format. GR producerar också varje år utbildningskatalogen Vad ska jag välja? som ett stöd i valet av utbildning.

Samverkan för en inkluderande arbetsmarknad

Genom GR driver kommunerna projektet GR Samsär, där målet är att underlätta för unga med en intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet. Bland annat har projektet utvecklat ett regionalt programråd för anpassad gymnasieskola. Här möts utbildningsanordnare och arbetslivet för att diskutera behov och förutsättningar på arbetsmarknaden samt samverka för att eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt inför kommande studie- och yrkesval. Inom projektet utbildas också handledare för arbetsplatsförlagt lärande på fler arbetsplatser, så att fler kan få stöd utifrån individuella behov.

Grund- och gymnasiesärskolan byter namn

Från och med den 2 juli 2023 byter grund- och gymnasiesärskolan namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Kontakt

Gymnasieantagningen

Har du frågor som rör antagningen till gymnasiet? Kontakta:

Gymnasieantagningen

Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00

031-335 51 30

Mer om vår verksamhet

Gymnasieantagningen

Antagning till gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen.

Nätverket för anpassad skola

Nätverk för frågor som rör anpassad grund- och gymnasieskola

Uppdaterad