Mottagande av nyanlända

Personer som är nya i Sverige behöver ofta särskild hjälp för att etablera sig i samhället och arbetslivet. Arbetsförmedlingen har det övergripande uppdraget. Kommunerna ansvarar också för flera delar, bland annat samhällsorientering för nyanlända, svenska för invandrare och stöd i samband med bosättning.

Hur många nyanlända som kommunerna tar emot påverkas av faktorer i omvärlden. De senaste åren har mottagandet skiftat kraftigt. Kommunerna behöver ha en flexibel organisation som kan möta ett varierat mottagande. Det är också viktigt att staten ger tydliga förutsättningar för finansiering.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Samverkansavtal för samhällsorientering höjer kvaliteten

Genom GR har kommunerna tagit fram ett samverkansavtal för samhällsorienteringen för nyanlända. Genom samverkan kan kurserna starta med tätare mellanrum och erbjudas på fler språk, jämfört med om varje kommun skulle organisera verksamheten på egen hand. Genom samarbetet skapas också en likvärdig kvalitet för deltagare i hela Göteborgsregionen.

Yrkesutbildningar med språkstöd leder till jobb

GR samordnar de yrkesutbildningar med språkstöd som erbjuds i regionen. Genom samverkan kan fler utbildningsplatser och alternativ erbjudas. Dessutom leder yrkesutbildning med språkstöd till en hög grad av etablering på arbetsmarknaden för nyanlända: 8 av 10 deltagare är i sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning.

Validering synliggör den reella kompetensen

Validering synliggör, bedömer och erkänner den reella kompetens en person besitter. Detta ökar förutsättningarna för exempelvis nyanlända att få ett arbete, bli antagen till en utbildning eller korta utbildningstiden. Validering Väst Länk till annan webbplats. skapar förutsättningar för fler valideringar med bra kvalitet genom att exempelvis skapa och stödja implementering av modeller för validering.

Gemensamma projekt utvecklar mottagandet

Genom GR driver kommunerna olika projekt för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. Ett av projekten handlar om att stärka nyanländas digitala kompetens, så att de kan söka viktig information på internet och använda myndigheters e-tjänster. GR genomför också projekt som ska förbättra mottagandet av kvotflyktingar samt utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Samverkan med regionen och staten stärks

Många aktörer delar ansvaret för mottagandet av nyanlända och deras etablering i Sverige. GR driver bland annat Nätverket för mottagande och integration för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat. I nätverket ingår ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Uppdaterad