Styrande dokument och avtal

Avsiktsförklaring om samarbete
i stråket Göteborg - Borås

2013 kom sex kommer och två kommalförbund överens om att arbeta gemensamt för utveckling av stråket Göteborg - Borås.

Stråket Göteborg-Borås, som en del av en utbyggd Götalandsbana, har en stor utvecklingspotential och kan spela en viktig roll för Västsveriges utveckling.

Bakgrund

På sträckan Göteborg-Borås görs varje år mer än 9,5 miljoner resor. Med en utbyggd järnväg kan regionens två största städer knytas närmare och skapa en större gemensam arbetsmarknadsregion. Nya jämvägsförbindelser ger även större tillgänglighet till Landvetter flygplats och tillgängliggör nya och befintliga områden för bostäder och arbetsplatser inte bara i stråket utan även för hela Göteborgs- och Boråsregionen.
Det är utgångspunkten för samverkansavtalet om att att samordna kommunala planeringen i stråket för att stötta utvecklingen i stråket.

Fortsatt arbete

Sedan samverkan kring stråket inleddes 2013 har bland annat en gemensam Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035 antagits. Arbetet har också resulterat i projekt som Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2013

Samarbetspartner/s

Kommunalförbund: Boråsregionen, Göteborgsregionen

Kommuner: Göteborg, Härryda Mark, Mölndal, Bollebygd, Borås

Uppdaterad