Du är här:

Framtidens Ledare verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap i Göteborgsregionen.

...

Framtidens Ledare

 

Vi stöttar Göteborgsregionens kommuner i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning. Detta genom processinriktade öppna utvecklingsprogram och skräddarsydda insatser som riktar sig till organisationer, ledningsgrupper och chefer/ledare. Allt för att skapa förutsättningar för högre organisatorisk måluppfyllelse.

Våra processledare har lång erfarenhet av att utveckla organisationer, verksamheter och ledare. Vårt arbetssätt är processinriktat och fokuserar på faktisk förändring och förbättring. Alla insatser bygger på samlad erfarenhet, forskning och beprövade metoder.

Detta gör Framtidens Ledare

Processinriktade utvecklingsprogram

Vi erbjuder öppna utvecklingsprogram för blivande, nya och erfarna chefer på operativ och strategisk nivå. Utöver specifikt innehåll i respektive utvecklingsprogram bidrar samtliga program till erfarenhetsutbyte över sektors- och kommungränser. Deltagarna har efter avslutat program med sig ett värdefullt nätverk av personer i samma situation och med liknande utmaningar.

Jag vill bli chef!?

Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet Jag vill bli chef!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare.

Läs mer om Jag vill bli chef!?

Jag vill bli skolledare!?

Tycker du att skolledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dig? Utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare.

Läs mer om Jag vill bli skolledare!?

Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Vill du utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap? Ny som chef – Utvecklande ledarskap vänder sig till dig som har en ledarroll, är ny i uppdraget som chef eller har varit chef i upp till tre år.

Läs mer om Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Att leda Chefer – Indirekt ledarskap

Vill du utvecklas i ditt strategiska ledarskap och få ökad förståelse och verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du bygger tillit genom alla nivåer? Att leda Chefer – Indirekt ledarskap vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå med minst en organisatorisk nivå under sig.

Läs mer om Att leda chefer – Indirekt ledarskap

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare

Framtidens Samhällsbyggare har utvecklats som ett svar på de utmaningar sektorn står inför. Varje år utbildas nya traineer till nyckelpersoner i branschen, som kan arbeta med samhällsbyggnad utifrån ett helhetsperspektiv.

Läs mer om Traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

Skräddarsydda utvecklingsinsatser

Utöver våra öppna utvecklingsprogram erbjuder vi också skräddarsydda insatser med fokus på organisations- och ledarutveckling. Utifrån uppdragsgivarens förfrågan och aktuella behov utformar och leder vi kortare eller längre utvecklingsinsatser. Exempel på insatser är Ledningsgruppsutveckling, Chefsstöd/Konsultation, Chefshandledning, Ledarutveckling och Facilitering av större workshops.

Utveckling av ledningsgrupper

Behöver er ledningsgrupp utvecklas för att bli mer effektiv? För att det ska ske krävs en samsyn kring ett antal parametrar. Vi utformar utvecklingsinsatser för ledningsgrupper utifrån identifierade behov.

Läs mer om hur vi kan vara med och utveckla din ledningsgrupp

Chefshandledning och Chefsstöd

Är du chef och behöver stöd eller nya perspektiv? Vi erbjuder handledning, chefsstöd och konsultation för chefer och ledare. Insatserna utformas med utgångspunkt i aktuella behov och kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Läs mer om hur vi kan stödja dig i ditt ledarskap

Skräddarsydd ledarutveckling

Vilka utmaningar och förutsättningar har cheferna på er arbetsplats för att utvecklas? Tillsammans med er skräddarsyr vi ledarutvecklingsprogram med utgångspunkt i era specifika utvecklingsbehov. Vi kan vara med i delar av eller hela utvecklingsinsatsen.

Läs mer om hur vi kan skräddarsy ledarutveckling hos er

Facilitering av workshops och möten

Behöver ni hjälp med att facilitera eller processleda en workshop? Utifrån era behov ringar vi in frågeställningar som är angelägna att mötas kring. Det kan handla om processledning av storgruppsdialoger, utveckling av samarbete mellan grupper, utvärdering av projekt eller workshops för att lösa viktiga knäckfrågor i verksamheten etc.

Läs mer om hur vi kan utforma en workshop för er!

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra utvecklingsprogram och skräddarsydda insatser är du varmt välkommen att kontakta oss.

Här hittar du våra kontaktuppgifter >

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund