Nätverk

Kvalitetsnätverket

Kvalitetsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Vara ett forum för idé och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kvalitetsutveckling. Detta kan gälla exempelvis metoder och modeller för kommunernas/utbildningssektorns arbete och andra aspekter av där informationsutbyte skapar mervärde.
  • Fortlöpande se över förutsättningarna för gemensamma aktiviteter/samordnade utvecklingsinsatser på kvalitetsområdet.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Anneli Schwartz, ordförande

Alingsås

Isak Esbjörnsson Bjärmark

Alingsås

Erik Bjurström

Alingsås

Maggan Melander

Ale

Anders Samuelsson

Göteborg

Elin Köpman

Göteborg

Joacim Englund, UBF

Göteborg

Rickard Callenmyr

Göteborg

Ann Nilsson-Mäki

Härryda

Andréas Mårtensson

Kungsbacka

Magnus Fogelblad

Kungsbacka

Nina Silfverblad

Kungälv

Christian Jerhov

Lerum

Leif Gardtman

Lilla Edet

Erica Goding

Mölndal

Marie Horsholt Mikkelsen

Mölndal

Stefan Ekenberg

Mölndal

Marika Abrahamsson

Partille

Nina Bergman

Stenungsund

Dan Christoffersson

Tjörn

Malin Fogelström

Öckerö

Jenny Sjöstrand, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2021

1 mars

Tid: 13.00–16.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

24 maj

Tid: 13.00–16.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

20 september

Tid: 13.00–16.00
Plats: Ej bestämt ännu

6 december

Tid: 13.00–16.00
Plats: Ej bestämt ännu

Uppdaterad