Nätverk

Kvalitetsnätverket

Kvalitetsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Vara ett forum för idé och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kvalitetsutveckling. Detta kan gälla exempelvis metoder och modeller för kommunernas/utbildningssektorns arbete och andra aspekter av där informationsutbyte skapar mervärde.
  • Fortlöpande se över förutsättningarna för gemensamma aktiviteter/samordnade utvecklingsinsatser på kvalitetsområdet.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Maggan Melander

Ale

Erik Bjurström

Alingsås

Isak Bjärmark

Alingsås

Elixander Chamoun

Alingsås

Elin Köpman

Göteborg

Anders Samuelsson

Göteborg

Jan Tinnberg

Göteborg

Jonas Österberg

Göteborg

Ann Nilsson-Mäki

Härryda

Magnus Fogelblad

Kungsbacka

Andréas Mårtensson

Kungsbacka

Niklas Delander

Kungälv

Christian Jerhov

Lerum

Jenny Gustavsson

Lerum

Erik Svanström

Lilla Edet

Marie Horsholt Mikkelsen

Mölndal

Nina Silfverblad

Mölndal

Marika Abrahamsson

Partille

Henning Setterberg

Stenungsund

Dan Christoffersson

Tjörn

Malin Fogelström

Öckerö

Jenny Sjöstrand, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2022

8 februari

Tid: 13.00–16.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

5 maj

Tid: 13.00–16.00
Plats: Förhoppningsvis på plats på GR

21 september

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

30 november

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

Uppdaterad