Nätverk

Kvalitetsnätverket

Kvalitetsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Vara ett forum för idé och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kvalitetsutveckling. Detta kan gälla exempelvis metoder och modeller för kommunernas/utbildningssektorns arbete och andra aspekter av där informationsutbyte skapar mervärde.
  • Fortlöpande se över förutsättningarna för gemensamma aktiviteter/samordnade utvecklingsinsatser på kvalitetsområdet.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Lena Eriksson, ordförande

Tjörn

Maggan Melander

Ale

Marika Tollesson

Ale

Isak Bjärmark

Alingsås

Elixander Chamoun

Alingsås

Elin Köpman

Göteborg

Wenche PålssonGöteborg
Anders SamuelssonGöteborg
Jan TinnbergGöteborg

Jonas Österberg

Göteborg

Ann Nilsson-Mäki

Härryda

Magnus Fogelblad

Kungsbacka

Andréas Mårtensson

Kungsbacka

Niklas Delander

Kungälv

Christian Jerhov

Lerum

Jenny Gustavsson

Lerum

Ulrika Oskarsson

Lilla Edet

Anna Karlsson

Mölndal

Nina Silfverblad

Mölndal

Marika Abrahamsson

Partille

Rebecka Hellman

Stenungsund

Dan Christoffersson

Tjörn

Malin Fogelström

Öckerö

Jenny Sjöstrand, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2023

22 februari

Tid: 9.00-12.00

Plats: GR

24 maj

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

Höstens datum ej satta

 

Uppdaterad