Nätverk

Kvalitetsnätverket

Kvalitetsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Vara ett forum för idé och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kvalitetsutveckling. Detta kan gälla exempelvis metoder och modeller för kommunernas/utbildningssektorns arbete och andra aspekter av där informationsutbyte skapar mervärde.
  • Fortlöpande se över förutsättningarna för gemensamma aktiviteter/samordnade utvecklingsinsatser på kvalitetsområdet.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Lena Eriksson, ordförande

Tjörn

Maggan Melander

Ale

Marika Tollesson

Ale

Isak Bjärmark

Alingsås

Michaela Hagström

Alingsås

Elin Köpman

Göteborg

Anders SamuelssonGöteborg
Andreas PerssonGöteborg
Jan TinnbergGöteborg
Johanna JarlGöteborg

Wenche Pålsson

Göteborg

Ann Nilsson-Mäki

Härryda

Magnus Fogelblad

Kungsbacka

Andréas Mårtensson

Kungsbacka

Niklas Delander

Kungälv

Christian Jerhov

Lerum

Jenny Gustavsson

Lerum

Ulrika Oskarsson

Lilla Edet

Anna Karlsson

Mölndal

Maria Fritzon Ölander

Mölndal

Åse-Marie Hage

Mölndal

Marika Abrahamsson

Partille

Henning Setterberg

Stenungsund

Rebecka Hellman Aidelsson

Stenungsund

Dan Christoffersson

Tjörn

Malin Fogelström

Öckerö

Niklas Svensson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

21 februari

22 maj

27 sep

20 nov

Uppdaterad