Nätverk

Kvalitetsnätverket

Kvalitetsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Vara ett forum för idé och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kvalitetsutveckling. Detta kan gälla exempelvis metoder och modeller för kommunernas/utbildningssektorns arbete och andra aspekter av där informationsutbyte skapar mervärde.
  • Fortlöpande se över förutsättningarna för gemensamma aktiviteter/samordnade utvecklingsinsatser på kvalitetsområdet.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Lena Eriksson, ordförande

Tjörn

Maggan Melander

Ale

Marika Tollesson

Ale

Isak Bjärmark

Alingsås

Elin Köpman

Göteborg

Wenche PålssonGöteborg
Anders SamuelssonGöteborg
Jan TinnbergGöteborg

Jonas Österberg

Göteborg

Ann Nilsson-Mäki

Härryda

Magnus Fogelblad

Kungsbacka

Andréas Mårtensson

Kungsbacka

Niklas Delander

Kungälv

Christian Jerhov

Lerum

Jenny Gustavsson

Lerum

Ulrika Oskarsson

Lilla Edet

Anna Karlsson

Mölndal

Maria Fritzon Ölander

Mölndal

Åse-Marie Hage

Mölndal

Marika Abrahamsson

Partille

Rebecka Hellman

Stenungsund

Dan Christoffersson

Tjörn

Malin Fogelström

Öckerö

Niklas Svensson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2023

22 februari

Tid: 9.00-12.00

Plats: GR

24 maj

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

27 sep

Tid: 8.30-11.30
Plats: GR

24 nov

Tid: 8.30-11.30
Plats: GR

Uppdaterad