Du är här:

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige fattar de högsta besluten inom Göteborgsregionen och godkänner bland annat den fleråriga verksamhetsinriktningen samt budget och årsredovisning. De fattar även beslut om förbundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Fullmäktige utser förbundsstyrelsen och utbildningsgruppen. Förbundsfullmäktige har 105 ordinarie ledamöter och lika många ersättare och sammanträder i juni och december. Fullmäktige utses av medlemskommunerna.

Mandatperioden för förbundsfullmäktige är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Förbundsfullmäktiges arbetsordningPDF

Ledamöter

Förbundsfullmäktiges mötesdagar 2021

  1. 15 juni - Godkännande av rambudget 2022 samt årsredovisning 2020.
  2. 14 december - Godkännande av verksamhetsplan och detaljbudget 2022. Överlämnande av delårsrapport per augusti 2021.

Senast uppdaterad:  

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Pernilla Övermark (S)
Ordförande, Mölndal

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Kristina Tharing (M)
Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund