Hållbar konsumtion

Vi konsumerar i Sverige som om det fanns 4,2 jordklot och gör av med 466 kilo avfall per år och person. Det är nödvändigt att minska avfallet och vårt klimatavtryck. Dit når vi genom att förändra konsumtionen och samtidigt återvinna eller återbruka mer av de varor vi köper.

Den svenska konsumtionen tär på klimatet och miljön på ett ohållbart sätt. Det gäller privatpersoner, näringsliv, offentlig sektor liksom andra verksamheter. Bästa sättet att minska klimatavtrycket är att förebygga avfall. Det gäller inte minst i Göteborgsregionen som växer med 15 000 invånare per år. En stadigt växande folkmängd innebär ökade krav på tillräcklig plats för hantering av både hushållens och verksamheternas avfall.

GR har sedan 2010 tagit fram gemensamma avfallsplaner för medlemskommunerna. Den aktuella, Göteborgsregionen minskar avfallet, gäller till 2030. Ett av målen är att avfall från hushåll ska minska med 30 procent per invånare.

Därför går GR vidare med en rad åtgärder som kan göra skillnad, bland annat genom att driva projekt och att ta fram konkreta åtgärdsplaner för olika delområden.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Minimeringsmästare visar vägen

I projektet Minimeringsmästarna får hushåll tävla mot varandra i att minska sina avfallsmängder och att leva mer hållbart. I en tidigare etapp minskade de deltagande hushållen sitt avfall med 50 procent vilket visar att det finns goda möjligheter – men då krävs en mer hållbar konsumtion. GR leder även den pågående etappen av Minimeringsmästarna med deltagande hushåll i ett stort antal kommuner i hela landet, från Norrbotten till Skåne.

Hållbara val för den modemedvetna

Projektet F/ACT Movement inspirerar konsumenter att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben längre, till exempel genom att laga och fixa i stället för att slänga. GR har drivit projektet med deltagare från regionen och hela landet.

Utmaningar för kommunala verksamheter

I avfallsplanen för de 13 medlemskommunerna finns målet att kommunala verksamheter ska minska sitt avfall med 40 procent. Som ett stöd för kommunerna har GR etablerat arbetsmetoden Resurssmart kommun. Syftet är att stötta, stärka och accelerera kommunernas arbete med att etablera nya rutiner och normer för att kunna använda sina resurser på ett effektivt och smart sätt. Kommunerna får stöd med att uppnå mål inom avfallsplanen men även inom ekonomi, miljö, klimat, arbetsmiljö och användarnöjdhet.

Kontakt

Elin Svensson

Regionplanerare kretslopp och avfall

031-335 51 46

Mer om vår verksamhet

Minimeringsmästarna – Sverigekampen

Projektet Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige

F/ACT för hållbart mode

Mode sliter hårt på planetens resurser. Det vill projektet F/ACT Movement ändra på.

Matavfallsspurten

Projektet sprider kunskap och ger stöd, inspiration och metoder för ökad matinsamling

Uppdaterad