Nätverk

Nätverket för arbetsmarknadschefer

Arbetsmarknadscheferna i Göteborgsregionens kommuner möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av gemensamt regionalt intresse. Nätverket är i flera frågor också beredande till den politiska styrgruppen för arbetsmarknad i Göteborgsregionen.

Till nätverket är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Arbetsförmedlingen knutna.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Jacqueline Pejic

Ale

Julia Mårtensson

Alingsås

Anne Benson

Göteborg

Sofia Gustafsson

Göteborg

Carin Samuelsson

Härryda

Anette Skårvik

Kungsbacka

Henrik Johannesson

Kungälv

Jonathan Karlsson

Lerum

Joakim Valtin

Lilla Edet

Anders Nordberg Markhede

Mölndal

Eva Ahlstedt

Partille

Margareta Olander

Stenungsund

Maria Tärnström

Tjörn

Veronica Tindvall

Öckerö


Anteckningar

Kontakt

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

Mötestider 2023

3 februari

Tid: 9.00-12.00
Plats: GR

21 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Diagitalt, via Teams

9 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: GR

8 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: GR

27 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt, via Teams

8 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: GR


I fokus

Uppdaterad