Nätverk

Nätverket för arbetsmarknadschefer

Arbetsmarknadscheferna i Göteborgsregionens kommuner möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av gemensamt regionalt intresse. Nätverket är i flera frågor också beredande till den politiska styrgruppen.

Till nätverket är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Arbetsförmedlingen knutna.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ulrika Sten Sporrong

Ale

Julia Mårtensson

Alingsås

Anne Benson

Göteborg

Sofia Gustafsson

Göteborg

Elin Jartun

Göteborg

Carin Samuelsson

Härryda

Anette Skårvik

Kungsbacka

Eleonor Abrahamsson

Kungälv

Marie-Louice Hellström

Lerum

Saeed Ardane

Lilla Edet

Anders Nordberg Markhede

Mölndal

Eva Ahlstedt

Partille

Nina Haag

Stenungsund

Maja Hallberg

Tjörn

Veronica Tindvall

Öckerö

Linda Karlsson

Göteborgsregionen (GR)

Natalja Lipovskaja Nilsson

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Inloggning

Kontakt

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

Mötestider 2021

5 februari

Tid: 09.00–12.0
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

26 mars

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

28 maj

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

2 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

29 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

10 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad