Du är här:

Uppdrag, vision och mål

Det finns ett antal beslutade och väl förankrade styrdokument och strategier som styr och vägleder verksamheten inom Göteborgsregionen (GR).


Uppdrag

Göteborgsregionens uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt.

FörbundsordningenPDF


Vision: Det goda livet

Visionen är gemensam för hela Västra Götaland och har tagit fram gemensamt av kommuner, kommunalförbund och VästraGötalandsregionen.

Vision Västra Götaland – Det goda livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mål

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Dokumentet lägger en stabil grund för vårt gemensamma arbete med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa.

Hållbar tillväxtPDF

Strukturbild för Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering.

Strukturbild för GöteborgsregionenPDF


Strategisk inriktning 2020-2023

Inriktningen beskriver ett antal utmaningar som Göteborgsregionen främst behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.

Strategisk inriktning 2020 - 2023 och budget 2020PDF

Tidigare verksamhetsinriktningar och budgetar


Verksamhetsplan

Plan 2021 beskriver 11 fokusområden som särskilt ska följas upp och analyseras. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. Planen innehåller även en detaljbudget.

Plan 2021PDF

Plan 2020PDF


Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp i två delårsrapporter samt i årsredovisningen.

Delårsrapport april 2021PDF

Årsredovisning 2020PDF

Delårsrapport augusti 2020PDF

Andra viktiga strategidokument för Göteborgsregionen är:

RUS 2030 - Regional utvecklingsstrategi
för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin är ett gemensamt styrdokument för hela Västra Götalands utveckling.

RUS 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

En kraftsamling för alla som vill bidra i omställningen till en klimatsmart region. Här samlas företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer.

Klimat 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund