13 kommuner i samverkan

Tillsammans driver vi utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Allt för att Göteborgsregionens en miljon invånare ska få ett bra liv.

I fokus

Social konsekvensbedömning (SKB)

En utbildning för yrkesverksamma inom transportplanering

Installera laddplatser

En steg för steg-guide för den som funderar på att erbjuda laddtjänster

Kommunernas viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet

En fråga som förenar och kräver samverkan

Hitta direkt

Aktuellt inom kurs och konferens

Mer om vår verksamhet

Nätverk

Strategiska grupper arbetar för att förverkliga de politiska målen

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Våra sakområden