Avfall

Avfallsområdet behöver, liksom övriga samhället, bidra till att minska klimatpåverkan och inte minst möta en ökad tillväxt och ökad konsumtion. En stadigt växande folkmängd innebär ökade krav på tillräcklig plats för hantering av både hushållens och verksamheternas avfall.

Avfall är inte sopor som bara ska slängas i tunnan. Hur vi hanterar avfallet betyder mycket för klimatet, förbrukningen av jordens resurser och uppkomsten av miljöproblem. Området styrs både av EU-direktiv och nationell lagstiftning.

Göteborgsregionen har de senaste åren vuxit med 15 000 invånare per år. Den snabba expansionen ställer stora krav på avfallshanteringen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan och uppfylla en rad fastställda mål inom materialåtervinning, källsortering och avfallsförebyggande.

Så gör samarbetet i GR skillnad

En avfallsplan för 13 kommuner

Den aktuella planen Göteborgsregionen minskar avfallet gäller till 2030 och har tagits fram gemensamt av de 13 medlemskommunerna. Genom avfallsplanens gemensamma mål strävar kommunerna mot ökad hållbarhet med kommunala verksamheter som föregångare.

Utmaningar för kommunala verksamheter

I avfallsplanen för de 13 medlemskommunerna finns målet att kommunala verksamheter ska minska sitt avfall med 40 procent. Som ett stöd för kommunerna har GR etablerat arbetsmetoden Resurssmart kommun. Syftet är att stötta, stärka och accelerera kommunernas arbete med att etablera nya rutiner och normer för att kunna använda sina resurser på ett effektivt och smart sätt. Kommunerna får stöd med att uppnå mål inom avfallsplanen men även inom ekonomi, miljö, klimat, arbetsmiljö och användarnöjdhet.

Gemensamma utvecklingsprojekt ger resultat

GR har en samordnande roll i genomförandet av avfallsplanen. Ett exempel är att GR tillsammans med kommunerna årligen arbetar fram förslag till tvååriga handlingsplaner för genomförandet liksom åtgärdsplaner för olika verksamhetsområden.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Avfallsnätverket

Nätverket är en plattform för utbyte av information och erfarenheter

Göteborgsregionen minskar avfallet

Avfallsplanen gäller fram till 2030 och är antagen av alla GR:s kommuner

Gör det inte svårare

Varför göra det krångligare än vad det är att källsortera matavfall?

Uppdaterad