Du är här:


Göteborgsregionen Utbildning

Vi är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela styrkedjan, från barn och unga till kommunchefer och politiker. Vi driver och utvecklar nätverk och mötesplatser för samverkan, projekt för skolutveckling inom olika sakområden samt olika digitala verktyg, bland mycket annat.

Om oss

Utbildningar och mötesplatser

Utbildningssamverkan – nätverk

Hitta direkt - utbildning A till Ö

Läromedel

Skolutveckling

Vuxenutbildningssamverkan

Gymnasieantagning

Praktikplatsen.se

Skola-arbetsliv

Fullföljda studier

Framtidens ledare

Digitalisering

Nyanländas lärande

Multimediastudion

Miljö och hållbar utveckling

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund